Aanleverspecificaties beeldbestanden fotowanden

Door technologische ontwikkelingen kunnen in dit document wijzigingen plaatsvinden. Eerdere versies vervallen met de laatste versie.

Opmaak PDF
We ontvangen bij voorkeur bestanden als PDF versie 1.7 bestanden. Hou je bij het makenvan PDF bestanden aan de onderstaande richtlijnen:

 • Maak een PDF aan in het juiste format.
 • Plaats geen snijlijnen of kaders om het te printen beeld.
 • Bij bestanden groter dan 5080 mm, opmaken op schaal 10%.
 • De maatvoering van het bestand moet overeenkomen met het bestelde formaat.
 • Bij bestanden met snijtekens en/of overlap, moet de trimbox altijd aanwezig zijn. Dezetrimbox moet op het bestelde formaat staan!
 • Alle lettertypen volledig invoegen of omzetten naar lettercontouren.
 • Verwijder alle onzichtbare lagen in de opmaak.
 • Gelieve niet zelf op te delen. Daarvoor gebruiken we onze workflows.
 • Overdruk­ en transparantiesettings worden in onze rip doorgevoerd.
 • Gebruik kortebestandsnamen zonder speciale tekens, zoals %$_#@?!.
 • Hou verder rekening met alle hieronder vermelde opmaaktips.

Wanneer je bestanden niet exact voldoen aan bovenstaande specificaties, kunnen erongewenste afwijkingen optreden (bijv. maatvoering of witte streepjes).

Opmaak non PDF
De volgende bestandsformaten kunnen we wel verwerken maar hebben niet onze voorkeur,vanwege een hogere foutkans en vertraging van het productieproces:Adobe Photoshop t/m versie CC bewaren als .jpg, .tif, .psd:

 • Bestandsgrootte niet groter dan 29999 pixels (breedte of hoogte). Bestanden diegroter zijn worden aangepast naar 29999 pixels.

Adobe Illustrator t/m versie CC:

 • Lettertypen altijd omzetten naar lettercontouren.
 • Opmaak in CMYK­modus.
 • Instellingen rastereffecten document (onder menu effect) op 1000 dpi.
 • Bij gebruik van bijv. filters en/of patronen kan een heel gecompliceerde opmaakontstaan met zeer veel ankerpunten. Gelieve dit om te zetten naar een Photoshopbestand in een hoge resolutie.

Adobe Indesign t/m versie CC:

 • Het bestand altijd opslaan als pakket. De gebruikte koppelingen en lettertypen wordendaarmee automatisch ingesloten.

Kleurgebruik

 • Je kunt aanleveren in zowel CMYK als RGB. Geen LAB­kleuren gebruiken.
 • Ons rip­systeem gebruikt de gekoppelde icc­inputprofielen. Bij ontbrekendeicc­inputprofielen wordt standaard het Europe ISO Coated FOGRA27 en het sRGBinputprofiel gebruikt.
 • Wanneer je gebruik maakt van PMS­steunkleuren, worden automatisch de CMYKwaarden eraan gekoppeld van de PANTONE+ color bridge coated bibliotheek.
 • Er kan een ongewenst resultaat ontstaan wanneer je gebruik maakt van overdruken/of transparantie in combinatie met steunkleuren.
 • Let op: PMS­steunkleuren zijn bij printen altijd een benadering. Wij zullen, op jouwspeciaal verzoek, de PMS­steunkleuren zo goed mogelijk benaderen, middels eentestprint.

Zwart

 • Het diepste zwart kan worden bereikt door de volgende kleuropbouw aan te houden:CMYK 86/85/79/100 of RGB 0/0/0.
 • Let op: bij bestanden waar gebruik is gemaakt is van zowel foto’s (bitmaps) alsvectoren, is het zeer belangrijk dat dezelfde bovengenoemde zwartopbouw in foto’swordt toegepast. Je hebt anders kans op kleurverschil in het zwart binnen één print.

Wit

Op enkele machines hebben we de optie witprint. Alle items in het bestand die met deze inktgeprint moeten worden, graag aangeven met de steunkleur ‘White’. Mogelijkheden hiervoorlopen zeer uiteen. Leg je wensen hierbij aan ons voor.

Kleurverlopen

De beste resultaten worden behaald door de verlooptinten oorspronkelijk aan te maken inPhotoshop in een hoge resolutie. Wanneer op een andere manier een kleurverloop wordtaangemaakt (via bijv. Illustrator) kun je bij sommige kleurverlopen wat streepvorming(Banding) zien. Dat is geen fout van de printer, maar dit zit dus in de opbouw van hetkleurverloop zelf. Vaak is deze streepvorming in een kleurverloop ook al te zien in hetbestand zelf.

Resolutie

 • Buiten en veraf 12 tot 30 dpi (op eindformaat)
 • Buiten en dichtbij 30 tot 70 dpi (op eindformaat)
 • Binnen en veraf 30 tot 70 dpi (op eindformaat)
 • Binnen en dichtbij 70 tot 120 dpi (op eindformaat)

Voorbeeld: Voor foto’s (bitmaps) op een grootformaat zeildoek voor buiten, is eeneindresolutie van 30 dpi voldoende. Wanneer je dit doek gaat opmaken op 10% van heteindformaat, moeten de beelden in het bestand op 300 dpi opgemaakt zijn. De resolutie isafhankelijk van de toepassing van de print.

Maatvoering

 • We communiceren breedte x hoogte (BxH) in mm.
 • Het bestelde formaat in de order is voor ons leidend en zal als afgewerkt eindformaatuitgeleverd worden.
 • Bestanden die niet overeenkomen met het gevraagde formaat, maar die wel in degoede verhoudingen zijn aangeleverd, worden automatisch op het gevraagd formaatgeschaald, mits de afwijking niet groter is dan 1,5%. Bij een grotere afwijking wordt deorder stop gezet en nemen we contact met je op.
 • Je bestanden worden bij onze verwerking altijd iets vergroot (3 tot 6 mm), dit heeft temaken met een eventuele nabewerking (snijden).
 • Houd bij de opmaak rekening met rekbare materialen zoals textiel; de maatvoeringkan hierbij afwijken door de elastische eigenschappen van het materiaal.
 • Standaard worden je bestanden automatisch opgedeeld wanneer het gevraagdformaat groter is dan de printbreedte van ons materiaal.
 • Zorg dat teksten en logo’s altijd minimaal 2 cm van de rand of stiknadenverwijderd zijn! Heb je specifieke wensen wat betreft de opdeling, geef dit goed aan inde order, dan houden wij daar rekening mee.

Contour snijden of frezen van vormen

 • Zorg ervoor dat er extra beeld van 3mm om het te snijden artwork zit.
 • De snijcontourlijnen altijd als een gesloten vectorlijn via Illustrator aangeven met eensteunkleur.
 • De radius van de te snijden ronde hoeken niet kleiner maken dan 3 mm.

Optimale kwaliteit

 • Voor de hoogste kwaliteit prints zijn we afhankelijk van je aangeleverde bestanden ende mate waaraan deze voldoen aan onze aanleverspecificaties.
 • Voor een optimale kwaliteit houd ook rekening met het volgende: Teksten en logo’saltijd vector georiënteerd opmaken. De foto’s (bitmaps) in de bovenstaande geadviseerde resolutie opmaken.

Templates
Voor bepaalde standaardproducten zoals beachflags en plattepees producten hebben wetemplates en/of richtlijnen gemaakt. Vraag deze bij ons aan en versimpel daarmee jeopmaakwerk.

Schermtest
Hierbij een weergavecontroletest voor overdruk als je PDF bestanden bekijkt in je PDF­viewer.

Aanleveren van bestanden
Heb je nog vragen over het aanleveren van bestanden voor uw eigen ontwerp van een fotowand neem gerust contact met ons op. U vindt de contactgegevens op onze contactpagina .


Fotobehang

Wij zijn gespecialiseerd in fotobehang wat voor u op maat gemaakt wordt voor grote en kleine projecten.

Luxe behang

Wij zijn gespecialiseerd in het verwerken van exclusieve en luxe behangsoorten en ingewikkelde patronen.

Schilderen

Als service ontzorgen wij u door eventueel het bijbehorende schilderwerk voor u te laten verrichten.